Med Novita Rehab håller sig
fysioterapeuten kontinuerligt
uppdaterad under patientens
rehabiliteringsprocess.

Det digitala rehabiliteringsverktyget
som motiverar och stöttar
patienter till ett aktivt liv.

Aktivera – motivera – assistera
Daglig kontakt med dina patienter via
Novita Rehab ger bättre resultat och
en effektivare vardag.

ANVÄNDARE

Patient

Med hjälp av digital teknik får patienten enkelt tillgång till träningsprogram som följs upp av fysioterapeut och supporter. Det ger den kontinuitet och stöd som behövs för god rehabilitering.

Fysioterapeut

Den enkla tillgången till all patientdata ger fysioterapeuten uppdaterad information om hur patienten mår samt möjlighet att på bästa sätt planera och målsätta rehabiliteringen. Dessutom ges utrymme att disponera tiden friare och effektivisera besökstiden.

Supporter

Applikationen hjälper närstående till patienten att följa utvecklingen och komma med relevant stöd i de olika processerna. Allt för att stimulera och hjälpa patienten att nå de uppsatta målen.

SÅ FUNKAR DET

Novita Rehab är ett digitalt verktyg som ger tillgång till högkvalitativ rehabilitering med
utgångspunkt i hemmet. Med stöd av smart teknologi och ett användarvänligt gränssnitt
erbjuder Novita Rehab en individanpassad lösning för patient, fysioterapeut och
anhörig där de enkelt kan kommunicera med varandra.

Alla kan följa vägen mot återhämtning och patienten kan enkelt se uppsatta mål och resultat.
Allt för att upprätthålla engagemanget i sin träning. Novita Rehab ger hela tiden feedback
på vad patienten lyckas med, för att öka motivationen och stärka självförtroendet.
Vilket är mycket viktigt för att så snabbt som möjligt komma tillbaka till ett normalt liv.

Novita Rehab - motivation,
kommunikation och
individanpassad träning
med utgångspunkt
i hemmet.

OM OSS

Movital Healthcourt är företaget bakom Novita Rehab. Movital Healthcourt utvecklar digitala verktyg för vården och har sin bas i Stockholm.

Novita Rehab har tagits fram tillsammans med Tesch Övermo stiftelsen, som initierar och utvecklar forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte till att främja ökad fysisk aktivitet under hela livet inklusive åldrandet och som resulterar i bättre muskelhälsa.

Novita Rehab har utvecklas i nära samarbete med fysioterapeuter på Sophiahemmet, Danderyds Sjukhus m.fl. Teknik och metoder testas nu tillsammans med Olivia Rehab och Sophiahemmets Högskola i samråd med Magnus von Arbin verksamhetschef och docent, samt överläkare på strokeenheten, Danderyds sjukhus. Ansvarig hos stiftelsen är Per Övermo som initierat projektet från början och som har stor erfarenhet av området.

Intresseanmälan